Noticias

Espaitec
_
participa
_
en
_
el
_
Global
_
ImasT
_
per
_
analitzar
_
l’innovació,
_
la
_
transferència
_
i
_
l’emprenedoria

El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló ha sigut seu del Global ImasT, un esdeveniment celebrat simultàniament en tretze províncies espanyoles amb l’objectiu de servir de fòrum de debat i coneixement sobre l’estat de la innovació, la transferència i l’emprenedoria en l’àmbit nacional.