Noticias

L’UJI
_
i
_
Cuatroochenta
_
ofereixen
_
un
_
màster
_
internacional
_
davant
_
la
_
demanda
_
de
_
perfils
_
professionals
_
per
_
a
_
la
_
transformació
_
digital
_
en
_
l’empresa

Conèixer les possibilitats que ofereix la tecnologia, analitzar processos en diferents entorns productius i adquirir les destreses per a liderar la transformació digital en una empresa. Aquestos són els objectius del nou Master in Digital Development Management (DDM), que la Universitat Jaume I, a través de la FUE-UJI, i l’empresa tecnològica Cuatroochenta impulsen conjuntament per a respondre a una creixent demanda de perfils professionals en el seu entorn i en l’àmbit internacional.