Casos de éxito

Gestió
_
d’instal·lacions
_
del
_
Recinte
_
Modernista
_
de
_
Sant
_
Pau
_
amb
_
FAMA

Sin categoría

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau tria la solució FAMA per a la gestió integral automatitzada del seu Recinte Modernista, un espai històric de referència a Barcelona amb diferents usos públics, que inclou una plataforma corporativa per a facilitar la comunicació amb els seus usuaris.

El client: Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

La Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a través del seu “Programa per a l'Acció Social i Recerca”, du a terme una important activitat benèfica-assistencial i, a més, s'encarrega de mantenir i millorar les instal·lacions hospitalàries i el seu patrimoni, especialment el Recinte Modernista, l'obra més important de Lluís Domènech i Montaner, declarat Monument Històric-artístic l’any 1978 i Patrimoni Mundial per la UNESCO l’any 1997.

Llegir en castellà

Situació de partida

La Fundació va decidir obrir un concurs públic per a trobar la solució tecnològica més adequada per a la gestió integral del Recinte Modernista de Sant Pau, que ocupa una superfície edificada d'uns 20.800 m² construïts i 25.000 m² de jardins, format per 15 pavellons comunicats per galeries subterrànies i amb un complex conjunt d'usos, que l'han convertit en un espai de referència a la ciutat de Barcelona en el qual conviuen història i innovació.

El repte de FAMA

El nou sistema hauria de donar servei a un complex conjunt d'usos, des de la celebració d'esdeveniments de manera continuada en els diferents espais del recinte, fins a la gestió dels diferents pavellons en matèria de: serveis, sales, espais, zonificació dels seus 15 edificis, operacions i manteniment (O&M), centre d'atenció al client (portal web), gestió d'incidències i problemes, petició de serveis, proveïdors, gestió patrimonial, seguretat i utilities.

I tot això, integrant-se amb els seus actuals sistemes per a aconseguir una solució realment corporativa.

Solució i assoliments:

La solució triada va ser FAMA AFM, en considerar-la una de les més adequades per a assumir l'important repte d'adaptar-se a la singularitat d'espais i a la diversitat d'activitats que es duen a terme en un centre d'activitats tan singular, compost per immobles centenaris i únics.

D'altra banda, FAMA cobria l'abast funcional que la Fundació requeria:

Gestió de seguretat

Gestió de serveis

Gestió patrimonial

Gestió de propietats

Gestió 'utilities'

Gestió de proveïdors

Gestió d'espais

Gestió de manteniment

Compatible amb ERP (SAP). Integració amb BMS, GMAO, Sist. Info. Gráfica i G. Documental

«Amb FAMA AFM, hem aconseguit un veritable aliat tecnològic per a dur a terme la gestió integral d'unes instal·lacions tan complexes com les del Recinte Modernista de Sant Pau, pel seu caràcter històric i per la diversitat i freqüència d'usos als quals es dediquen els espais que el conformen. A més a més, amb el portal hem aconseguit disposar d'una plataforma corporativa que facilita molt la comunicació amb qualsevol tipus d'usuari».

Agustí Grau, director de Serveis Generals de la Fundació Privada Hospital de Sant Pau i Santa Creu