Noticias

22.000
_
usuaris
_
han
_
utilitzat
_
l’aplicació
_
oficial
_
de
_
la
_
Magdalena
_
per
_
a
_
seguir
_
el
_
programa

Més usuaris en l’aplicació oficial de la Magdalena 2017. Enguany 22.000 persones han consultat el programa de les festes fundacionals a través dels seus mòbils, a més de poder votar en els concursos de gaiates i mascletaes i rebre les notificacions amb canvis en la programació, com el divendres a la nit quan es van traslladar concerts de la plaça Major per la pluja.