Noticias

L’app
_
oficial
_
de
_
la
_
Magdalena
_
2017
_
arreplegarà
_
el
_
vot
_
del
_
públic
_
en
_
els
_
concursos
_
de
_
gaiates
_
i
_
mascletaes

L’app oficial de la Magdalena 2017 arreplegarà el vot del públic en els concursos de gaiates i mascletaes. L’app oficial de les festes arreplegarà els vots per a decidir el Premi del Públic del XXIII Concurs de Mascletaes Ciutat de Castelló i del concurs de gaiates, en un procés que s’obrirà cada jornada i del que s’avisarà a través de notificacions.